MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola 

sídlí v Litvínovské ulici číslo 300, v Praze 9 na Proseku. K ZŠ byla přiřazena po optimalizaci sítě škol k 1. červenci 2005. 

Mateřská škola umístěná v krásné velké zahradě, má 4 pavilony s 8 třídami pro děti ve věku 3 - 7 let. 

Nově zrekonstruované třídy nabízí dětem útulné prostředí vhodné pro jejich hrátky a rozvoj. Volný čas trávíme s dětmi co nejvíce i na zahradě, kde mohou využívat nové herní prvky, sportovní část nebo smylsovou zahradu, která byla slavnostně otevřena v červnu roku 2019. 

Mateřskou školu navštěvuje kolem 50 dětí hlavně se somatickými a logopedickými vadami, děti zdravotně oslabené, se sníženou imunitou, s psychickými problémy, s mentálním i kombinovaným postižením, s výchovnými problémy a děti s ADHD. 

Děti jsou ve smíšených třídách v počtu 6 - 7, kde o ně pečují a rozvíjejí dle individuálních potřeb dětí učitelky a učitelé (speciální pedagogové) společně s asistenty pedagoga. Každé dítě má vypracovaný Individuální vzdělávací plán nebo Plán osobnostního rozvoje, který ho provází celou předškolní docházkou. Na jeho realizaci se podílejí společně s pedagogy a asistenty také dvě logopedky, psycholožka a fyzioterapeutky.

 

V budově v Litvínovské 300 jsou zřízeny také tři třídy ZŠ Speciální. Ty jsou určeny pro žáky s těžším mentálním a kombinovaným postižením. 

 

Kontakt

Základní škola
Bártlova 83, Praha 9
tel.: 281920835
e-mail: bartlova@skolabartlova.cz
Datová schránka: z55j6ue


Ředitelka školy:
Mgr. Pavlína Čuřínová
tel.: 281920835
mob.: 731582583
web: www.skolabartlova.cz
IČO: 70848572
DIČ: CZ70848572
e-mail:
reditel@skolabartlova.cz
bartlova@skolabartlova.cz

Zástupkyně ředitelky školy:
Mgr. Pavlína Rychtaříková
mob.: 733 126 667
tel.: 281 920 835
e-mail:
rychtarikova@skolabartlova.cz


Mateřská škola
Litvínovská 300, Praha 9

Zástupkyně ředitelky pro MŠ
Mgr. Jitka Urbanová
tel.: 286 581 736
mob.: 739 651 980
e-mail: litvinovska@skolabartlova.cz