Vánoční prázdniny 

 

pro ZŠ i ZŠS začínají již od 21.12. 2020 a žáci se do školy vrátí znovu  4.1. 2021.

 

Školní družina bude po celou dobu vánočních prázdnin uzavřena. 

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

 

Vážení rodiče,

od středy 18. 11. se otevírá naše ZŠ i ZŠS pro žáky všech ročníků.

 

Doufám, že jste období distančního vzdělávání prožili ve zdraví. Děkujeme všem rodičům za významnou pomoc při školní práci. Na návrat do běžného režimu  se všichni těšíme a doufáme, že nám prezenční docházka do školy vydrží co nejdéle. Budeme se o to snažit.

 

Škola přijímá tato opatření:

  1. Ve středu končí distanční vzdělávání. Ukončena bude především online výuka. Nepřítomným žákům budeme i nadále zasílat úkoly a cvičení do classroomu.

  2. Vzhledem k tomu, že nejsme schopni zajistit nastavené epidemiologické podmínky, nebude prozatím fungovat školní družina.

  3. Obědy jsou zajištěny. V případě, že vaše dítě nenastoupí, odhlaste obědy přes web strava.cz.

  4. Stále trvá zákaz zpěvu a sportovních činností, tomu zákazu bude přizpůsoben rozvrh.

  5. Pokud  vaše dítě nastoupí ve středu do školy, vraťte, prosím, zapůjčenou IT techniku do 20.11.

  6. Přestože v naší škole není povinnost mít roušky, prosíme žáky, kteří jsou schopni roušku nosit, aby ji do školy i nadále nosili.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na osobní kontakt se dětmi. Bez nich to prostě není ono. 

za všechny zaměstnance školy

Mgr. Pavlína Čuřínová  (13.11.2020)

 

Informace MŠMT k 18.11. 2020 najdete zde: 

koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf13

Po dobu trvání Nařízení HSHMP č. 15/2020

dochází od 5.10.2020 k omezení provozu v ZŠ i ZŠS takto:

  1. stupeň – součástí vzdělávání není zpěv (omezení v hodinách HV)
  2. stupeň - součástí vzdělávání není zpěv (omezení v hodinách HV) a sportovní činnosti (omezení v hodinách TV)

 

Vážení rodiče,

vzhledem k současnému epidemiologickému stavu Vás chceme informovat o organizaci školního roku 2020/2021.

 

Používání roušek ve škole není pro naše žáky povinné.

 

Vstup do školy: žádáme rodiče, aby na děti čekali před budovou školy a nevstupovali do šaten (ani ráno). Při vstupu do budovy si každý příchozí vydezinfikuje ruce.

 

Vyučování: v rámci výuky budou jednotlivé třídy po celý den zůstávat ve svých kmenových učebnách. Nebude docházet ke zbytečným přechodům. Ke změně učebny dojde pouze v nezbytných případech (TV, ICT a dělené hodiny) a to tak, že se žáci vystřídají až po přestávce, kdy bude učebna řádně vyvětrána. Jednotlivé přestávky budou žáci trávit  ve svých třídách. O přestávkách i v hodinách se bude častěji větrat. I během dne budou dezinfikovány toalety, společné prostory a kontaktní plochy (kliky, vypínače,..).

Samotná výuka bude probíhat standardním způsobem – ve škole. V případě nutnosti distančního vzdělávání budete informováni třídním učitelem.

 

Školní jídelna: vzhledem k prostorovým možnostem školy nejsme schopni zajistit oddělení jednotlivých tříd. Obědy budou probíhat standardním způsobem.

 

Školní družina: Provoz školní družiny bude probíhat standardním způsobem. Není v našich možnostech zřídit školní družinu pro jednotlivé třídy. V jednom oddělení ŠD budou děti z více tříd. Oddělení ale budou v různých třídách.

 

Kroužky: Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace se mění ze dne na den, rozhodli jsme se prozatím kroužky ve škole neprovozovat.

 

Informace: aktuální informace o případném výskytu nemoci Covid 19 ve škole uvedeme vždy na našich webových stránkách a současně budou rodiče, jejichž dítěte se zpráva týká, informováni třídním učitelem.

 

V Praze dne 28. 8. 2020                                                                                        Mgr. Pavlína Čuřínová, ředitelka školy

 

Informace vycházejí z manuálu vydaného MŠMT – blíže zde: 

Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd.pdf (987304)

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola
Bártlova 83, Praha 9
tel.: 281920835
e-mail: bartlova@skolabartlova.cz
Datová schránka: z55j6ue


Ředitelka školy:
Mgr. Pavlína Čuřínová
tel.: 281920835
mob.: 731582583
web: www.skolabartlova.cz
IČO: 70848572
DIČ: CZ70848572
e-mail:
reditel@skolabartlova.cz
bartlova@skolabartlova.cz

Zástupkyně ředitelky školy:
Mgr. Pavlína Rychtaříková
mob.: 733 126 667
tel.: 281 920 835
e-mail:
rychtarikova@skolabartlova.cz


Mateřská škola
Litvínovská 300, Praha 9

Zástupkyně ředitelky pro MŠ
Mgr. Jitka Urbanová
tel.: 286 581 736
mob.: 739 651 980
e-mail: litvinovska@skolabartlova.cz