Základní informace:

 

Škola je zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Primárně zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí a žáků s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 do 16 let (ve výjimečných případech do 26 let věku). Při práci upřednostňujeme individuální přístup k žákům. Po absolvování povinné školní docházky žáci nejčastěji odcházejí do odborných učilišť a praktických škol, popřípadě do chráněných dílen.

 

Škola má dvě detašovaná pracoviště na Praze 9 a sdružuje tyto typy škol:

 

v Horních Počernicích:

Základní škola - 6 tříd

Základní škola speciální - 4 třídy

Školní družina - 3 oddělení

 

na Proseku:

Mateřská škola speciální - 7 tříd

Základní škola speciální - rehabilitační třídy - 3 třídy

 

Veřejně prezentujeme úspěchy a práce našich dětí a žáků, výsledky společenských, kulturních a sportovních akcí. Cílem naší práce je nejen získávání vědomosti, rozšíření schopností a dovedností dětí i žáků, ale hlavně získávání sebevědomí a sebeúcty pro jejich další život.

 

Více informací naleznete v jednotlivých záložkách.

Kontakt

Základní škola
Bártlova 83, Praha 9
tel.: 281920835
e-mail: bartlova@skolabartlova.cz
Datová schránka: z55j6ue


Ředitelka školy:
Mgr. Pavlína Čuřínová
tel.: 281920835
mob.: 731582583
web: www.skolabartlova.cz
IČO: 70848572
DIČ: CZ70848572
e-mail:
reditel@skolabartlova.cz
bartlova@skolabartlova.cz

Zástupkyně ředitelky školy:
Mgr. Pavlína Rychtaříková
mob.: 733 126 667
tel.: 281 920 835
e-mail:
rychtarikova@skolabartlova.cz


Mateřská škola
Litvínovská 300, Praha 9

Zástupkyně ředitelky pro MŠ
Mgr. Jitka Urbanová
tel.: 286 581 736
mob.: 739 651 980
e-mail: litvinovska@skolabartlova.cz