ZŠ a ZŠS Bártlova

 

Škola zajišťuje vzdělávání žáků s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 6 do 16 let (ve výjimečných případech do 26 let věku). Při práci upřednostňujeme individuální přístup k žákům. Škola se nachází na východním okraji Prahy v příjemném a klidném prostředí. Žáci jsou většinou z blízkého okolí. Po absolvování povinné školní docházky žáci nejčastěji odcházejí do odborných učilišť a praktických škol, popřípadě do chráněných dílen. Naším cílem je vybavit žáky takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, aby byli připraveni v co největší míře pro praktický život.

 

Základní škola sídlí v hlavní budově – Bártlova 83, Praha 9 – Horní Počernice.

 

Žáci od 1. do 9. ročníku ZŠ se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu vycházejícího z minimálních výstupů RVP ZV.

 

V kmenové budově školy se vzdělávají i žáci se středně těžkým mentálním postižením. Jsou zde třídy ZŠ speciální (vzdělávací program RVP ZŠS 1. díl). Někteří žáci jsou integrováni ve třídách ZŠ. Dbáme na spolupráci a vzájemnou toleranci žáků ZŠ i ZŠ speciální – společně podnikáme akce ve škole i mimo školu, jezdíme na výlety, některé vyučovací hodiny probíhají společně.

 

Vyučování probíhá od 8 hodin do 13.30, odpolední vyučování končí nejpozději v 15.20. V odpoledních hodinách mladší žáci navštěvují školní družinu nebo zájmové kroužky. Škola je vybavena dílnou, cvičnou kuchyní, počítačovou třídou, logopedickou učebnou. K sportovnímu vyžití žáků slouží tělocvična, posilovna a víceúčelové hřiště. Pro pěstitelské práce máme velkou zahradu. Žáci ve škole chovají některá domácí zvířata, o která pečují.

 

Vyučovací hodiny:

1.    8.00 - 8.45

2.    8.55 - 9.40

3.  10.00 - 10.45

4.  10.55 - 11.40

5.  11.50 - 12.35

6.  12.45 - 13.30

7.  13.40 - 14.25

8.  14.35 - 15.20

Pomáhej pohybem a mobilní aplikace Nadace ČEZ

Pomáhej pohybem

"Sazka olympijský víceboj"

I v letošním školním roce budeme plnit disciplíny Sazka olympijského víceboje.

Kontakt

Základní škola
Bártlova 83, Praha 9
tel.: 281920835
e-mail: bartlova@skolabartlova.cz
Datová schránka: z55j6ue


Ředitelka školy:
Mgr. Pavlína Čuřínová
tel.: 281920835
mob.: 731582583
web: www.skolabartlova.cz
IČO: 70848572
DIČ: CZ70848572
e-mail:
reditel@skolabartlova.cz
bartlova@skolabartlova.cz

Zástupkyně ředitelky školy:
Mgr. Pavlína Rychtaříková
mob.: 733 126 667
tel.: 281 920 835
e-mail:
rychtarikova@skolabartlova.cz


Mateřská škola
Litvínovská 300, Praha 9

Zástupkyně ředitelky pro MŠ
Mgr. Jitka Urbanová
tel.: 286 581 736
mob.: 739 651 980
e-mail: litvinovska@skolabartlova.cz